Zadania zlecane - konkursy dla organizacji pozarządowych

Wzór formularza dla jednostek samorządu terytorialnego - art.36

Tłumacznie na język migowy

Plik do pobrania dla samorządów powiatowych i wojewódzkich (art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 16.12.2015

Wydział Komunikacji Społecznej
Autor: Bożenna Baczyńska
Statystyka strony: 3028 wizyt