Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli podkarpackich ZAZ

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje i wciąż się rozwija 13 Zakładów Aktywności Zawodowej, w których wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 pracuje 467 osób niepełnosprawnych.

Ich przedstawiciele są zrzeszeni w Polskim Związku Organizatorów ZAZ i WTZ (PZOZAZ).

Z inicjatywy Dyrektora Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie - Pana Macieja Szymańskiego -  dniu 13 lutego br. w ramach tzw. sieciowania ZAZ i WTZ miało miejsce robocze spotkanie, w którym wzięli udział:

  1. Mariusz Mituś, Przewodniczący Koła PSONI w Jarosławiu prowadzącego ZAZ w Jarosławiu i ZAZ w Starych Oleszycach, pełniący również funkcję Prezesa PZOZAZ,  Członek Rady Nadzorczej PFRON,
  2. Salvatore Di Pasquale, Wiceprzewodniczący Koła PSONI w Rymanowie prowadzącego ZAZ w Rymanowie Zdroju, Wiceprezes PZOZAZ,
  3. Paweł Morawczyński – Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy prowadzącego ZAZ w Woli Żyrakowskiej, Członek Zarządu PZOZAZ.

Omawiano kwestie związane z rehabilitacją zawodową osób z niepełnosprawnością w szczególności intelektualną.  Spotkanie odbyło się również w związku z planowaną w dniu 17 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie konferencją pod roboczym tytułem „Z ZAZ na otwarty rynek pracy – szanse i zagrożenia”, w której przedstawiciele podkarpackich ZAZ zamierzają uczestniczyć.

  • Spotkanie przedstawicieli podkarpackich ZAZ Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Spotkanie przedstawicieli podkarpackich ZAZ
Data publikacji 17.02.2017

Oddział Podkarpacki PFRON
Autor: Agnieszka Ulak
Statystyka strony: 511 wizyt