Wydarzenia

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z zarządem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tłumacznie na język migowy

Ponad trzy godziny trwało spotkanie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza z Zarządem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie się odbyło 9 lutego br. Podczas rozmowy szczegółowo omówiono zmiany, dzięki którym Fundusz realizuje zadania w ramach polityki społecznej Państwa Polskiego z korzyścią dla wszystkich swoich interesariuszy. Prezes Robert Kwiatkowski oraz wiceprezesi Dorota Habich i Tomasz Maruszewski przedstawili działania programowe Funduszu, realizację planu finansowego za rok 2016 oraz informację na temat działań kontrolnych i windykacyjnych zrealizowanych w 2016 roku. Na koniec Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji Piotr C. Śliwowski zaprezentował strategię działań informacyjno-promocyjnych Funduszu.

Podczas spotkania Prezes Robert Kwiatkowski szczegółowo omówił m.in. cztery nowe programy „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie”, „Praca – integracja” oraz „Gotowi do pracy”, które mają na celu wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia poprzez pomoc prawną, konsultacje, doradztwo i wyposażenie stanowisk pracy a także wzrost kwalifikacji zawodowych. Wszystkie programy poddane były szerokim konsultacjom, których celem było dostosowanie propozycji do realnych potrzeb, czego efektem jest wzrost jakości wniosków składanych w konkursach.

Zarząd Funduszu przedstawił również pani Minister nową koncepcję funkcjonowania oddziałów regionalnych -  jedną z kluczowych zmian w funkcjonowaniu Funduszu jest  przyznanie Oddziałom nowej roli, dzięki której mają się stać liderami inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich województwach.

Tłumaczenie na język migowy

  • Przywitanie Elżbiety Rafalskiej - minister rodziny, pracy i polityki społecznej przez Zarząd Funduszu oraz Dyrektora Departamentu Promocji i Informacji Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Przywitanie Elżbiety Rafalskiej - minister rodziny, pracy i polityki społecznej przez Zarząd Funduszu oraz Dyrektora Departamentu Promocji i Informacji
  • Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską. Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską.
  • Rozmowa Minister Elżbiety Rafalskiej z Prezesem Zarządu Robertem Kwiatkowskim. Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Rozmowa Minister Elżbiety Rafalskiej z Prezesem Zarządu Robertem Kwiatkowskim.
Data publikacji 10.02.2017

Autor: Departament Informacji i Promocji
Statystyka strony: 1817 wizyt