Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Wskaźniki a rodzaje deklaracji

 

Pracodawca, o którym mowa w:

 

  • art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji - jeśli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (Wu < 0,06), zobowiązany jest dokonywać wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składać deklaracje miesięczne DEK-I-0 oraz deklaracje roczne DEK-R;
  • art. 21 ust. 2a (państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna będące jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury oraz jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii) - jeśli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 2% (Wu < 0,02) w latach 2000 - 2004, 3% (Wu < 0,03) w roku 2005, 4% (Wu < 0,04) w roku 2006, 5% (Wu < 0,05) w roku 2007, 6% (Wu < 0,06) w roku 2008 oraz w latach następnych, zobowiązana jest dokonywać wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składać deklaracje miesięczne DEK-I-a i deklaracje roczne DEK-R,
  • art. 21 ust. 2b (państwowa i niepaństwowa szkoła wyższa, wyższa szkoła zawodowa, publiczna i niepubliczna szkoła, zakład kształcenia nauczycieli oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna) - jeśli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 1% (Wu < 0,01) w latach 2001 - 2004, 2% (Wu < 0,02) w roku 2005 oraz w latach następnych, zobowiązana jest dokonywać wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składać deklaracje miesięczne DEK-I-b oraz deklaracje roczne DEK-R.

W przypadku osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca zwolniony jest z dokonywania wpłat na PFRON. Zobowiązany jest jednak do składania informacji miesięcznej INF-1 oraz rocznej INF-2.

Rodzaje dokumentów oraz  terminy  i formy ich składania opisane są w dziale "Składanie deklaracji i informacji".

Informacja o wsparciu w zakresie składania deklaracji i informacji dostępna jest w dziale "Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat”.

Data publikacji 06.06.2008

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 28614 wizyt