Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Aktualizacja danych o pracodawcy

O zaistniałych zmianach ewidencyjnych pracodawcy (zmiana nazwy, formy prawnej, adresu, telefonu, maila, itd) należy niezwłocznie poinformować PFRON, przesyłając (poprzez System e-PFRON2) aktualizacyjną deklarację DEK-Z (dla pracodawcy zobowiązanego do wpłat na PFRON) albo informację INF-Z (dla pracodawcy zwolnionego z wpłat na PFRON)

Informacja o wsparciu w zakresie aktualizacji danych o pracodawcy dostępna jest w dziale " Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat".

Wyjaśnienia do wypełnienia deklaracji DEK-Z i informacji INF-Z dostępne są w dziale " Wyjaśnienia do formularzy".

Data publikacji 13.05.2008

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 30779 wizyt