Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Numery rachunków bankowych dla wpłat obowiązkowych na PFRON

Numery rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON:

 • na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-0):
  07 1130 1017 0019 9361 9020 0036
 • na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-a):
  77 1130 1017 0019 9361 9020 0037
 •  na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-b):
  50 1130 1017 0019 9361 9020 0038
 • na podstawie art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-II-u):
  16 1130 1017 0019 9361 9020 0068
 • na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DEK-II-a):
  23 1130 1017 0019 9361 9020 0039
 • na podstawie art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-II-b i DEK-W):
  93 1130 1017 0019 9361 9020 0040
Data publikacji 01.05.2011
27.07.2016

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 36265 wizyt