Samorządy

Wyjaśnienie do części B „Informacji dotyczącej zakładu aktywności zawodowej”

W związku z licznymi błędami, które wystąpiły przy wypełnieniu części B. „Informacji dotyczącej zakładu aktywności zawodowej” stanowiącej załącznik do sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu województwa o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON za IV kwartał roku sprawozdawczego poniżej załączamy dodatkowe wyjaśnienie, które powinno być pomocne w prawidłowym wypełnieniu załączników.

Odpowiedzi na wszelkie ewentualne pytania udzielą pracownicy Wydziału ds. Rozliczeń w Departamencie ds. Finansowych, bezpośrednio z Państwem współpracujący, telefonicznie lub e-mailowo.

Data publikacji 20.12.2016

Departament ds. Finansowych
Autor: Michał Gadomski
Statystyka strony: 2228 wizyt