Samorządy

Informacja o podziale środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2016

Tłumacznie na język migowy

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 4/2016 w sprawie podziału środków Funduszu na 2016 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…).

Plan finansowy PFRON na 2016 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 922 379 tys. zł z tego:

  1. na realizację zadań na samorządy wojewódzkie  146 341 tys. zł (bez kosztów obsługi)
  2. na realizację zadań na samorządy powiatowe     753 540 tys. zł (bez kosztów obsługi)

Podział środków

  1. podział środków PFRON dla samorządów wojewódzkich - załącznik nr 1 (30.5 KB, xls),
  2. podział środków PFRON dla samorządów powiatowych -  załącznik nr 2 (66.5 KB, xls)

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 07.03.2016

Wydział Komunikacji Społecznej
Autor: Piotr Miśkiewicz
Statystyka strony: 3153 wizyt