Samorządy

Realizacja zadań samorządów wojewódzkich dofinansowanych ze środków PFRON w 2014 roku

L.p. Nazwa zadania Liczba województw realizujących zadania % Kwota
[zł]
Liczba podmiotów/umów % wydatków ogółem
1 Koszty tworzenia zakładów aktywności zawodowej art.35 ust.1 pkt 6 - ogółem 8 50,00% 13 757 837 13 x
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   7 43,75% 7 129 568 11 4,93%
3 Koszty działania zakładów aktywności zawodowej art.35 ust.1 pkt 6 - ogółem 15 93,75% 149 438 254 87 x
4 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   15 93,75% 66 261 318 83 45,83%
5 Razem rehabilitacja zawodowa x x 73 390 886 x 50,76%
6 Dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5 16 100,00% 54 282 870 200 37,55%
7 w tym: na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 11 68,75% 12 495 489 58 8,64%
8 Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4 15 93,75% 16 898 882 882 11,69%
9 Razem rehabilitacja społeczna x x 71 181 752 x 49,24%

 

Lp. Opis Kwota (zł)
10 Środki wg algorytmu 146 341 000
11 % wykorzystania 98,79%

 

Data publikacji 23.02.2015

Wydział Realizacji Programów
Autor: Piotr Miśkiewicz
Statystyka strony: 3864 wizyt