Dokumenty programowe

Dokumenty programowe

 • Ramowy plan realizacji działania
  Ramowy Plan Realizacji Działania ma na celu przedstawienie założeń beneficjenta końcowego odpowiedzialnego za wdrażanie poszczególnych Działań, co do podziału środków finansowych przeznaczonych na Działania pomiędzy schematami, preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasad i terminów ogłaszania konkursów na projekty.
 • Ramowy Plan Realizacji Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego zaakceptowany uchwałą nr 669/2006 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 grudnia 2006 r.
 • Uzupełnienie SPO RZL
  Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - Wersja scalona,
  uwzględniająca zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 54, poz. 360).
 • Poradnik dla beneficjentów SPO RZL
  Europejski Fundusz Społeczny w Polsce – Poradnik dla beneficjentów (dawny Poradnik dla projektodawców) – dokument przygotowany przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - wersja z lutego 2007 r., dostępny również na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Wytyczne "Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL".
   

 

Data publikacji 08.07.2009

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Paweł Zieliński
Statystyka strony: 10536 wizyt