Publikacje wypracowane w ramach projektów

Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

4 Kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II,

 

Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – weź sprawy w swoje ręce,

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II,

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III,

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV,

Raport ewaluacyjny ex-post projektu (pdf, 2.26 MB)

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II,

  • Dostepność serwisów internetowych w internetowych, Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - plik pdf, plik ePub, plik Mobi

Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II,

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III,

Wsparcie osób z autyzmem - pilotaż,

Wsparcie osób z autyzmem II,

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy,

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II,   

Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II, 

Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III,

Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.

Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych,

Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,

Data publikacji 25.01.2013
23.02.2015

Wydział Realizacji Programów
Autor: Wydział Realizacji Programów
Statystyka strony: 19586 wizyt