Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usług doradczych w projekcie „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego na Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:

 

Nr
oferty

Wykonawca

Cena jednej Roboczogodziny pracy eksperta/analityka „R”

(max 80 pkt)

Doświadczenie Oferenta „D”

(max 20 pkt)

Suma

4

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

80 pkt

10 pkt

90 pkt

 

W wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym, ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta spełnia również wszystkie wymagania określone w zapytaniu.

 

 

 

 

Data publikacji 10.06.2016

Wydział Realizacji Programów
Autor: Kinga Rolnicka-Zemła
Statystyka strony: 3698 wizyt