Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Przedłużenie terminu składania ofert - System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
pod adresem: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (00-828 Warszawa),
al. Jana Pawła II 13, Kancelaria – parter  w nieprzekraczalnym terminie do dn. 17 maja 2016 r.
do godz. 15:00
.

Data publikacji 16.05.2016

Wydział Realizacji Programów
Autor: Paweł Woźniak
Statystyka strony: 2898 wizyt