Otwarte nabory partnerów w celu realizacji projektów w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL