Departament Promocji i Informacji

Departament Promocji i Informacji realizuje zadania z zakresu polityki informacyjnej Funduszu, koordynacji komunikacji wewnętrznej oraz prowadzenia komunikacji zewnętrznej Funduszu.

Departament Promocji i Informacji gwarantuje w szczególności:

  1. Informowanie beneficjentów, płatników i innych interesariuszy o działaniach Funduszu.
  2. Promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz budowę pozytywnego wizerunku i promocję Funduszu.
  3. Utrzymanie i rozwijanie pozytywnej współpracy z mediami oraz organizację konferencji, seminariów itp..
  4. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynowanie procesu udzielania informacji publicznej.

Dyrektor Departamentu - Pan Piotr Śliwowski

telefon: 22 50 55 271

Data publikacji 02.12.2016

Autor: Departament ds. Organizacyjnych
Statystyka strony: 2066 wizyt