Departament Prawny

Departament Prawny realizuje zadania z zakresu obsługi prawnej Funduszu.

Departament Prawny gwarantuje w szczególności:

  1. Tworzenie standardów prawnych działania Funduszu (w tym opracowywanie i aktualizowanie wzorców umów, decyzji administracyjnych itp.).
  2. Doradztwo prawne dla Rady Nadzorczej, Zarządu, Dyrektora Generalnego oraz w sprawach bezprecedensowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Funduszu, w tym przygotowywanie ekspertyz lub opinii prawnych.
  3. Zastępstwo prawne Funduszu oraz Prezesa Zarządu w postępowaniach przed sądami i innymi organami.
  4. Koordynowanie prac legislacyjnych związanych z działaniami Funduszu.
  5. Opracowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień przedkładanych do podpisu Prezesa Zarządu.
  6. Prowadzenie rejestru spraw sądowych, rejestru umów oraz rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezesa Zarządu.

Dyrektor Departamentu - Pan Piotr Mantlewicz

Tel. 22 50 55 657

Data publikacji 02.12.2016

Autor: Departament ds. Organizacyjnych
Statystyka strony: 1793 wizyt