Departament ds. Wpłat

Departament ds. Wpłat realizuje zadania z zakresu dokonywania przez pracodawców wpłat obowiązkowych na Fundusz.

Departament ds. Wpłat gwarantuje w szczególności:

  1. Poprawne i terminowe prowadzenie ewidencji wpłat obowiązkowych na Fundusz.
  2. Poprawne i terminowe prowadzenie rozliczeń z podmiotami obowiązanymi do dokonywania wpłat na Fundusz.
  3. Poprawne i terminowe prowadzenie postępowań dotyczących wpłat obowiązkowych na Fundusz.

Dyrektor Departamentu - Pani Edyta Domańska

tel. 022 50 55 443

Data publikacji 02.12.2016

Autor: Departament ds. Organizacyjnych
Statystyka strony: 1899 wizyt