Departament ds. Teleinformatyki

Departament ds. Teleinformatyki realizuje zadania z zakresu zabezpieczenia teleinformatycznego Funduszu.

Departament ds. Teleinformatyki gwarantuje w szczególności:

  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Funduszu, sieci komputerowej, serwerów, stacji roboczych, usług telefonii IP, oprogramowania systemowego i narzędziowego.
  2. Zapewnienie sprawnego wsparcia użytkowników w zakresie techniki informatycznej.
  3. Zapewnienie stałego rozwoju systemów Funduszu w zakresie oprogramowania dedykowanego.

Dyrektor Departamentu - Pan Damian Dynda

tel. (22) 50-55-553

Data publikacji 02.12.2016

Autor: Departament ds. Organizacyjnych
Statystyka strony: 1527 wizyt