Departament ds. Organizacyjnych

Departament ds. Organizacyjnych realizuje zadania z zakresu zabezpieczenia kadrowego, logistycznego, kancelaryjno-biurowego, organizacyjnego i administracyjnego Funduszu oraz zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, obronności, BHP i przepisów ppoż.

Departament ds. Organizacyjnych gwarantuje w szczególności:

  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Funduszu poprzez zapewnienie adekwatnych zasobów.
  2. Zapewnienie sprawnej obsługi Rady Nadzorczej i jej Prezesa, Zarządu i Dyrektora Generalnego.
  3. Rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami odrębnymi funkcjonowania Funduszu w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, BHP, przepisów ppoż., obronności, itp..

Dyrektor Departamentu -  Pani Iwona Trzcińska

Data publikacji 02.12.2016

Autor: Departament ds. Organizacyjnych
Statystyka strony: 2086 wizyt