Departament ds. Finansowych

Departament ds. Finansowych realizuje zadania z zakresu rachunkowości, planowania finansowego, sprawozdawczości finansowej i budżetowej Funduszu, analiz finansowych, przekazywania środków finansowych według algorytmu oraz rekompensowania gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Departament ds. Finansowych gwarantuje w szczególności:

  1. Poprawne, zgodne z obowiązującym prawem i efektywne w skali organizacji odnotowywanie operacji finansowych, w tym w szczególności zdarzeń gospodarczych i rozliczeń podatkowych.
  2. Prowadzenie rachunkowości Funduszu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, a także dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  3. Planowanie wydatków Funduszu, w tym przygotowanie planu finansowego Funduszu i przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu.
  4. Dostępność informacji na temat finansów Funduszu umożliwiających sprawne podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach hierarchii organizacji.
  5. Prowadzenie rozliczeń z płatnikami i beneficjentami Funduszu.

Dyrektor Departamentu - Pani Barbara Engel

tel. (22) 505 52 11

Data publikacji 02.12.2016

Autor: Departament ds. Organizacyjnych
Statystyka strony: 2058 wizyt