Departament Audytu i Jakości

Departament Audytu i Jakości prowadzi niezależną i obiektywną działalność, której celem jest wspieranie Prezesa Zarządu w realizacji celów i zadań Funduszu przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności działania jednostki, a także realizuje zadania z zakresu kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej oraz zapewnienia jakości.

Departament Audytu gwarantuje w szczególności:

  1. Wsparcie Prezesa Zarządu w realizacji celów i zadań Funduszu poprzez prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
  2. Tworzenie standardów weryfikacji poprawności działania Funduszu i planów audytu.
  3. Przeprowadzanie weryfikacji zgodności działania Funduszu z ustalonymi standardami.
  4. Prowadzenie doradztwa dla kierujących jednostkami i komórkami organizacyjnymi Funduszu.
  5. Koordynowanie zadań z zakresu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.
  6. Tworzenie standardów kontroli wewnętrznej oraz planów kontroli wewnętrznej.
  7. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.
  8. Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami odrębnymi funkcjonowania Funduszu w zakresie zapewnienia jakości.

 Dyrektor Departamentu - Anna Magdalena Leszczyńska

Data publikacji 02.12.2016

Autor: Departament ds. Organizacyjnych
Statystyka strony: 1803 wizyt