Biuro Funduszu

Mapa google wskazująca usytuowanie Biura Funduszu.


Wyświetl większą mapę

 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, rozpoczyna pracę w przedziale czasowym 7.45 - 8.45, kończy 15.45 -16.45.
Kancelaria Biura Funduszu czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.00-18.00 oraz wtorek – piątek  8.00-16.00.
 

Do zakresu działania Biura Funduszu należy wykonywanie prac związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków Funduszu, a w szczególności:

 1. gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących sytuacji, potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych oraz efektów działalności Funduszu, w tym efektów wykorzystanych środków finansowych Funduszu,
 2. opracowywanie zasad wydatkowania środków Funduszu,
 3. prowadzenie rozliczeń finansowo - księgowych,
 4. prowadzenie obsługi prawnej organów Funduszu,
 5. prowadzenie spraw personalnych i administracyjnych,
 6.  zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej, w związku z realizacją przez te organy zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Biuro Funduszu mieści się przy al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa (budynek PFRON)

Jednostki organizacyjne Biura Funduszu

 1. Dyrektor Generalny
 2. Departament Audytu i Jakości;
 3. Departament Prawny;
 4. Departament Promocji i Informacji;
 5. Departament ds. Finansowych;
 6. Departament ds. Rynku Pracy;
 7. Departament ds. Wpłat;
 8. Departament ds. Kontroli i Windykacji;
 9. Departament ds. Programów;
 10. Departament ds. Organizacyjnych;
 11. Departament ds. Teleinformatyki;

 

Data publikacji 02.12.2016

Autor: PFRON
Statystyka strony: 11661 wizyt