Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 17.02.2017

Program wyrównywania różnic między regionami III”-konsultacje w Oddziale Dolnośląskim PFRON

W związku z kolejną edycją „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Oddział Dolnośląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniach 1-3 marca 2017 r., w godz. 9.00 - 15.00  w siedzibie Oddziału we Wrocławiu, przy ul Szewskiej 6/7 (V piętro, pokój nr 2), odbędą się konsultacje na temat aktualnie obwiązujących procedur realizacji programu.

Pracownicy PFRON odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. form wsparcia, warunków uczestnictwa w programie, trybu składania wniosków i wystąpień, wymaganej dokumentacji oraz rozliczania projektów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Bieżące zapytania i wątpliwości dotyczące realizacji ww. programu można również kierować na numery telefonu: (71) 346-74-45, (71) 346-74-46.

Data publikacji 17.02.2017

Oddział Dolnośląski PFRON
Autor: Sylwia Gadomska
Statystyka strony: 606 wizyt