Komunikaty

Data publikacji 14.12.2016

Konkursu na logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozstrzygnięty

W dniu 23 listopada 2016 r. Kapituła „Konkursu na logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonała oceny prac nadesłanych na Konkurs. Pod uwagę wzięto zgodność prac z Regulaminem Konkursu, w szczególności pod względem terminowości nadesłania, kompletności złożonych materiałów oraz zgodności z kryteriami wskazanymi w § 2 ust.3 Regulaminu. 

Ogółem na Konkurs wpłynęły 62 prace. Kapituła Konkursu nie oceniała prac, które wpłynęły do Biura Funduszu po terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu tj. po dniu 18 listopada 2016 r. Wszystkie pozostałe prace zostały poddane ocenie Kapituły Konkursu. 

W związku z powyższym Kapituła wskazała nagrodzoną pracę, którą jest praca wykonana przez Pana Krzysztofa Drumińskiego.

 

Data publikacji 14.12.2016

Autor:
Statystyka strony: 2723 wizyt